view in publisher's site

Affine, Conformal and Projective Transformations

Let M be a manifold with an affine connection and L(M) be the bundle of linear frames over M. Let θ and ω denote the canonical form and the connection form on L(M) respectively. We recall (§ 1 of Chapter II) that a transformation f of M is said to be affine if the induced automorphism f ̄ of L(M) leaves ω invariant. We quote the following result established earlier (see Theorem 1.3 of Chapter II).

Affine، Conformal و تبدیلات Projective

اگر M یک منیفولد با یک ارتباط affine باشد و L (M)مجموعه‌ای از قاب‌های خطی روی M باشد. فرض کنید که شکل استاندارد و فرم اتصال در L (M)را نشان می‌دهند. به خاطر داریم (۱ از فصل ۲)که تبدیل f به M به نسبت automorphism القا شده نسبت داده می‌شود. در واقع f L (M)ثابت است. ما نتایج زیر را ذکر می‌کنیم که قبلا ایجاد شده بود (قضیه ۱. ۱ فصل ۲ را ببینید).
ترجمه شده با

سفارش ترجمه مقاله و کتاب - شروع کنید

95/12/18 - با استفاده از افزونه دانلود فایرفاکس و کروم٬ چکیده مقالات به صورت خودکار تشخیص داده شده و دکمه دانلود فری‌پیپر در صفحه چکیده نمایش داده می شود.