view in publisher's site

Evaluation of breeding strategies for drought tolerance in potato by means of crop growth simulation

ارزیابی استراتژی‌های اصلاحی برای تحمل به خشکی در سیب‌زمینی با استفاده از شبیه‌سازی رشد محصول

ترجمه شده با

سفارش ترجمه مقاله و کتاب - شروع کنید

با استفاده از افزونه دانلود فایرفاکس چکیده مقالات به صورت خودکار تشخیص داده شده و دکمه دانلود فری‌پیپر در صفحه چکیده نمایش داده می شود.