view in publisher's site

Is Deterrence Morally and Legally Permissible and Is It a Form of State Terrorism?

This chapter examines the recent nuclear threats made between US President Donald Trump and leader of North Korea Kim Jong Un in 2017 and compares them with traditional strategies of deterrence that emerged in World War II and the Cold War and argues that these threats are a form of nuclear deterrence which involve threats to kill innocent civilians with nuclear weapons. First, I define deterrence and argue that the threats of Trump and Kim fit this definition. Next, I present moral arguments for deterrence and my objections to those arguments. Then, I present arguments against deterrence and answer potential objections to those arguments. Next, I examine the legality of the Trump/Kim form of deterrence. Finally, I define terrorism and point out the similarities between the Trump/Kim form of deterrence and terrorist tactics. I conclude that this kind of deterrence is not morally permissible, potentially illegal, and can be seen as a form of state terrorism.

آیا Deterrence Morally و از نظر قانونی permissible است و آیا این یک فرم از تروریسم دولتی است؟

این فصل به بررسی تهدیدهای هسته‌ای اخیر دونالد ترامپ و رهبر کره‌شمالی کیم جونگ اون در سال ۲۰۱۷ و مقایسه آن‌ها با استراتژی‌های سنتی بازدارندگی که در جنگ جهانی دوم و جنگ سرد ظهور کرد، می‌پردازد و استدلال می‌کند که این تهدیدها شکلی از بازدارندگی هسته‌ای هستند که شامل تهدید برای کشتن شهروندان بیگناه با سلاح‌های هسته‌ای است. اول، من بازدارندگی را تعریف می‌کنم و استدلال می‌کنم که تهدیدهای ترامپ و کیم با این تعریف مطابقت دارند. سپس، استدلال‌های اخلاقی را برای بازدارندگی و مخالفت‌های من با این استدلال‌ها ارایه می‌کنم. سپس، استدلال‌های خود را در برابر بازدارندگی مطرح می‌کنم و به این استدلال‌ها پاسخ می‌دهم. سپس قانونی بودن ترامپ / کیم از بازدارندگی را بررسی می‌کنم. در نهایت، من تروریسم را تعریف می‌کنم و شباهت‌های بین ترامپ به شکل بازدارندگی و تاکتیک‌های تروریستی را توضیح می‌دهم. من نتیجه می‌گیرم که این نوع بازدارندگی از نظر اخلاقی جایز نیست، به طور بالقوه غیرقانونی است و می‌تواند به عنوان شکلی از تروریسم دولتی دیده شود.

ترجمه شده با

Download PDF سفارش ترجمه این مقاله این مقاله را خودتان با کمک ترجمه کنید
سفارش ترجمه مقاله و کتاب - شروع کنید

95/12/18 - با استفاده از افزونه دانلود فایرفاکس و کروم٬ چکیده مقالات به صورت خودکار تشخیص داده شده و دکمه دانلود فری‌پیپر در صفحه چکیده نمایش داده می شود.