view in publisher's site

Device for removing burnt lining from blast-furnace tuyere nozzles

دستگاه حذف آستر سوخته از نازل‌های لوله کوره بلند

ترجمه شده با


پر ارجاع‌ترین مقالات مرتبط:

 • مقاله Metals and Alloys
 • ترجمه مقاله Metals and Alloys
 • مقاله فلزات و آلیاژ
 • ترجمه مقاله فلزات و آلیاژ
 • مقاله Condensed Matter Physics
 • ترجمه مقاله Condensed Matter Physics
 • مقاله فیزیک ماده چگال
 • ترجمه مقاله فیزیک ماده چگال
 • مقاله Mechanics of Materials
 • ترجمه مقاله Mechanics of Materials
 • مقاله مکانیک مواد
 • ترجمه مقاله مکانیک مواد
 • مقاله Materials Chemistry
 • ترجمه مقاله Materials Chemistry
 • مقاله شیمی مواد
 • ترجمه مقاله شیمی مواد
سفارش ترجمه مقاله و کتاب - شروع کنید

با استفاده از افزونه دانلود فایرفاکس چکیده مقالات به صورت خودکار تشخیص داده شده و دکمه دانلود فری‌پیپر در صفحه چکیده نمایش داده می شود.