view in publisher's site

Bioequivalence of Sitagliptin/Metformin Fixed-Dose Combination Tablets and Concomitant Administration of Sitagliptin and Metformin in Healthy Adult Subjects

تعادل زیستی سیتاگپتین / متفرمین ترکیبی با حالت ثابت و مقاوم مدیریت سیتاگپتین و متفرمین در افراد سالم بزرگ‌سال

ترجمه شده با


پر ارجاع‌ترین مقالات مرتبط:

  • مقاله General Medicine
  • ترجمه مقاله General Medicine
  • مقاله طب عمومی
  • ترجمه مقاله طب عمومی
  • مقاله Pharmacology (medical)
  • ترجمه مقاله Pharmacology (medical)
  • مقاله داروسازی (پزشکی)
  • ترجمه مقاله داروسازی (پزشکی)
سفارش ترجمه مقاله و کتاب - شروع کنید

با استفاده از افزونه دانلود فایرفاکس چکیده مقالات به صورت خودکار تشخیص داده شده و دکمه دانلود فری‌پیپر در صفحه چکیده نمایش داده می شود.