view in publisher's site

Correction to: Re: Gi et al. 2018, In vivo positive mutagenicity of 1,4-dioxane and quantitative analysis of its mutagenicity and carcinogenicity in rats, Archives of Toxicology 92:3207–3221

تصحیح برای: Gi و همکاران ۲۰۱۸، جهش زایی مثبت in vivo ۱ و ۴ - دی اکسان و آنالیز کمی جهش زایی و سرطان‌زایی آن در موش صحرایی، آرشیو مطالعات سم‌شناسی ۹۲: ۳۲۰۷ - ۳۲۲۱

ترجمه شده با


پر ارجاع‌ترین مقالات مرتبط:

 • مقاله General Medicine
 • ترجمه مقاله General Medicine
 • مقاله طب عمومی
 • ترجمه مقاله طب عمومی
 • مقاله Health, Toxicology and Mutagenesis
 • ترجمه مقاله Health, Toxicology and Mutagenesis
 • مقاله سلامت، سم‌شناسی و جهش‌زایی
 • ترجمه مقاله سلامت، سم‌شناسی و جهش‌زایی
 • مقاله Toxicology
 • ترجمه مقاله Toxicology
 • مقاله سم‌شناسی
 • ترجمه مقاله سم‌شناسی
سفارش ترجمه مقاله و کتاب - شروع کنید

با استفاده از افزونه دانلود فایرفاکس چکیده مقالات به صورت خودکار تشخیص داده شده و دکمه دانلود فری‌پیپر در صفحه چکیده نمایش داده می شود.