view in publisher's site

Experimental effects of pressure and fluorine on apatite saturation in mafic magmas, with reference to layered intrusions and massif anorthosites

اثرات تجربی فشار و فلویور بر اشباع آپاتیت در magmas mafic با اشاره به نفوذهای لایه‌ای و anorthosites ها

ترجمه شده با

Download PDF سفارش ترجمه این مقاله این مقاله را خودتان با کمک ترجمه کنید
سفارش ترجمه مقاله و کتاب - شروع کنید

95/12/18 - با استفاده از افزونه دانلود فایرفاکس و کروم٬ چکیده مقالات به صورت خودکار تشخیص داده شده و دکمه دانلود فری‌پیپر در صفحه چکیده نمایش داده می شود.