view in publisher's site

Artificial palpation in robotic surgery using haptic feedback

لمس مصنوعی در جراحی رباتیک با استفاده از بازخورد لمسی

ترجمه شده با


پر ارجاع‌ترین مقالات مرتبط:

  • مقاله Surgery
  • ترجمه مقاله Surgery
  • مقاله جراحی
  • ترجمه مقاله جراحی
سفارش ترجمه مقاله و کتاب - شروع کنید

با استفاده از افزونه دانلود فایرفاکس چکیده مقالات به صورت خودکار تشخیص داده شده و دکمه دانلود فری‌پیپر در صفحه چکیده نمایش داده می شود.