view in publisher's site

Optimisation models and algorithms for non-profit logistics and disaster management problems

مدل‌های Optimisation و الگوریتم های مربوط به مسایل مربوط به لجستیک غیر انتفاعی و مشکلات مدیریت بلایا

ترجمه شده با

Download PDF سفارش ترجمه این مقاله این مقاله را خودتان با کمک ترجمه کنید
سفارش ترجمه مقاله و کتاب - شروع کنید

95/12/18 - با استفاده از افزونه دانلود فایرفاکس و کروم٬ چکیده مقالات به صورت خودکار تشخیص داده شده و دکمه دانلود فری‌پیپر در صفحه چکیده نمایش داده می شود.