view in publisher's site

Development of a Cloud Database for Storage and Processing of Medical Images

توسعه یک پایگاه‌داده ابری برای ذخیره‌سازی و پردازش تصاویر پزشکی

ترجمه شده با


پر ارجاع‌ترین مقالات مرتبط:

 • مقاله Biomedical Engineering
 • ترجمه مقاله Biomedical Engineering
 • مقاله مهندسی پزشکی
 • ترجمه مقاله مهندسی پزشکی
 • مقاله Medicine (miscellaneous)
 • ترجمه مقاله Medicine (miscellaneous)
 • مقاله پزشکی (متفرقه)
 • ترجمه مقاله پزشکی (متفرقه)
 • مقاله Medical Laboratory Technology
 • ترجمه مقاله Medical Laboratory Technology
 • مقاله تکنولوژی آزمایشگاه پزشکی
 • ترجمه مقاله تکنولوژی آزمایشگاه پزشکی
سفارش ترجمه مقاله و کتاب - شروع کنید

با استفاده از افزونه دانلود فایرفاکس چکیده مقالات به صورت خودکار تشخیص داده شده و دکمه دانلود فری‌پیپر در صفحه چکیده نمایش داده می شود.