view in publisher's site

Dravidian language classification from speech signal using spectral and prosodic features

طبقه‌بندی زبان Dravidian از سیگنال گفتار با استفاده از ویژگی‌های طیفی و prosodic

ترجمه شده با

سفارش ترجمه مقاله و کتاب - شروع کنید

95/12/18 - با استفاده از افزونه دانلود فایرفاکس و کروم٬ چکیده مقالات به صورت خودکار تشخیص داده شده و دکمه دانلود فری‌پیپر در صفحه چکیده نمایش داده می شود.