view in publisher's site

Fluorescence “on-off-on” Assay of Copper Ions and EDTA Using Amino-Functionalized Graphene Quantum Dots

طیف‌سنجی فلوروسانس در " سنجش Assay مس Ions و EDTA با استفاده از آمینو - Functionalized graphene کوانتومی نقطه کوانتومی.

ترجمه شده با

Download PDF سفارش ترجمه این مقاله این مقاله را خودتان با کمک ترجمه کنید
سفارش ترجمه مقاله و کتاب - شروع کنید

95/12/18 - با استفاده از افزونه دانلود فایرفاکس و کروم٬ چکیده مقالات به صورت خودکار تشخیص داده شده و دکمه دانلود فری‌پیپر در صفحه چکیده نمایش داده می شود.