view in publisher's site

Using the theory of planned behavior to identify key beliefs underlying heat adaptation behaviors in elderly populations

استفاده از نظریه رفتار برنامه‌ریزی‌شده برای شناسایی باورهای کلیدی مربوط به رفتارهای سازگاری گرما در جمعیت‌های مسن

ترجمه شده با


پر ارجاع‌ترین مقالات مرتبط:

  • مقاله Demography
  • ترجمه مقاله Demography
  • مقاله جمعیت‌شناسی
  • ترجمه مقاله جمعیت‌شناسی
  • مقاله Environmental Science (miscellaneous)
  • ترجمه مقاله Environmental Science (miscellaneous)
  • مقاله علوم محیطی (متفرقه)
  • ترجمه مقاله علوم محیطی (متفرقه)
سفارش ترجمه مقاله و کتاب - شروع کنید

95/12/18 - با استفاده از افزونه دانلود فایرفاکس و کروم٬ چکیده مقالات به صورت خودکار تشخیص داده شده و دکمه دانلود فری‌پیپر در صفحه چکیده نمایش داده می شود.