view in publisher's site

R&D investment intensity and jump volatility of stock price

R شدت سرمایه‌گذاری D و نوسانات پرشی قیمت سهام

ترجمه شده با


پر ارجاع‌ترین مقالات مرتبط:

 • مقاله General Business, Management and Accounting
 • ترجمه مقاله General Business, Management and Accounting
 • مقاله تجارت، مدیریت و حسابداری عمومی
 • ترجمه مقاله تجارت، مدیریت و حسابداری عمومی
 • مقاله Finance
 • ترجمه مقاله Finance
 • مقاله مالی
 • ترجمه مقاله مالی
 • مقاله Accounting
 • ترجمه مقاله Accounting
 • مقاله حسابداری
 • ترجمه مقاله حسابداری
سفارش ترجمه مقاله و کتاب - شروع کنید

با استفاده از افزونه دانلود فایرفاکس چکیده مقالات به صورت خودکار تشخیص داده شده و دکمه دانلود فری‌پیپر در صفحه چکیده نمایش داده می شود.