view in publisher's site

Application of Central Composite Design for the Optimization of Reverse-Phase HPLC/DAD Separation of the cis- and trans- Isomers of Long-Chain Unsaturated Fatty Acids

کاربرد طراحی کامپوزیت مرکزی برای بهینه‌سازی جداسازی HPLC / DAD فاز معکوس از ایزومرهای سیس و ترانس اسیده‌ای چرب غیر اشباع زنجیره بلند

ترجمه شده با

سفارش ترجمه مقاله و کتاب - شروع کنید

95/12/18 - با استفاده از افزونه دانلود فایرفاکس و کروم٬ چکیده مقالات به صورت خودکار تشخیص داده شده و دکمه دانلود فری‌پیپر در صفحه چکیده نمایش داده می شود.