view in publisher's site

Design and development of fixture and force measuring system for friction stir welding process using strain gauges

طراحی و توسعه تجهیزات و اندازه‌گیری نیرو برای فرآیند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی با استفاده از استرین گیج‌ها

ترجمه شده با

سفارش ترجمه مقاله و کتاب - شروع کنید

95/12/18 - با استفاده از افزونه دانلود فایرفاکس و کروم٬ چکیده مقالات به صورت خودکار تشخیص داده شده و دکمه دانلود فری‌پیپر در صفحه چکیده نمایش داده می شود.