view in publisher's site

Evaluation of Microstructure, Mechanical, Thermal and Erosive Wear Behavior of Aluminum-Based Composites

ارزیابی Microstructure، مکانیکی، گرمایی و erosive از کامپوزیت های مبتنی بر آلومینیوم استفاده کنید.

ترجمه شده با


پر ارجاع‌ترین مقالات مرتبط:

  • مقاله Electronic, Optical and Magnetic Materials
  • ترجمه مقاله Electronic, Optical and Magnetic Materials
  • مقاله مواد الکترونیک، نوری و مغناطیسی
  • ترجمه مقاله مواد الکترونیک، نوری و مغناطیسی
سفارش ترجمه مقاله و کتاب - شروع کنید

با استفاده از افزونه دانلود فایرفاکس چکیده مقالات به صورت خودکار تشخیص داده شده و دکمه دانلود فری‌پیپر در صفحه چکیده نمایش داده می شود.