view in publisher's site

Effect of virus infection on the secondary metabolite production and phytohormone biosynthesis in plants

تاثیر عفونت ویروس بر تولید متابولیت های ثانویه و بیوسنتز فیتوهورمون ها در گیاهان

ترجمه شده با


پر ارجاع‌ترین مقالات مرتبط:

 • مقاله Biotechnology
 • ترجمه مقاله Biotechnology
 • مقاله بیوتکنولوژی
 • ترجمه مقاله بیوتکنولوژی
 • مقاله Agricultural and Biological Sciences (miscellaneous)
 • ترجمه مقاله Agricultural and Biological Sciences (miscellaneous)
 • مقاله علوم کشاورزی و زیستی (متفرقه)
 • ترجمه مقاله علوم کشاورزی و زیستی (متفرقه)
 • مقاله Environmental Science (miscellaneous)
 • ترجمه مقاله Environmental Science (miscellaneous)
 • مقاله علوم محیطی (متفرقه)
 • ترجمه مقاله علوم محیطی (متفرقه)
سفارش ترجمه مقاله و کتاب - شروع کنید

با استفاده از افزونه دانلود فایرفاکس چکیده مقالات به صورت خودکار تشخیص داده شده و دکمه دانلود فری‌پیپر در صفحه چکیده نمایش داده می شود.