view in publisher's site

One stop shop: backbones trees for important phytopathogenic genera: I (2014)

فروشگاه یک توقف: درختان ستون فقرات برای جنس‌های مهم بیماری زای گیاهی: I (۲۰۱۴)

ترجمه شده با


پر ارجاع‌ترین مقالات مرتبط:

 • مقاله Ecology, Evolution, Behavior and Systematics
 • ترجمه مقاله Ecology, Evolution, Behavior and Systematics
 • مقاله بوم‌شناسی، تکامل، رفتار و رده‌بندی
 • ترجمه مقاله بوم‌شناسی، تکامل، رفتار و رده‌بندی
 • مقاله Plant Science
 • ترجمه مقاله Plant Science
 • مقاله علوم گیاهی
 • ترجمه مقاله علوم گیاهی
 • مقاله Ecology
 • ترجمه مقاله Ecology
 • مقاله بوم‌شناسی (اکولوژی)
 • ترجمه مقاله بوم‌شناسی (اکولوژی)
سفارش ترجمه مقاله و کتاب - شروع کنید

با استفاده از افزونه دانلود فایرفاکس چکیده مقالات به صورت خودکار تشخیص داده شده و دکمه دانلود فری‌پیپر در صفحه چکیده نمایش داده می شود.