view in publisher's site

Real time embedded system development for missile angular position acquisition through image processing

توسعه بی‌درنگ سیستم جاسازی‌شده برای دستیابی به موقعیت زاویه‌ای موشک از طریق پردازش تصویر

ترجمه شده با

سفارش ترجمه مقاله و کتاب - شروع کنید

با استفاده از افزونه دانلود فایرفاکس چکیده مقالات به صورت خودکار تشخیص داده شده و دکمه دانلود فری‌پیپر در صفحه چکیده نمایش داده می شود.