view in publisher's site

Design and cost analysis of batch adsorber systems for removal of dyes from contaminated groundwater using natural low-cost adsorbents

طراحی و تحلیل هزینه سیستم‌های جذب دسته‌ای برای حذف رنگ‌ها از آب‌های زیرزمینی آلوده با استفاده از جاذب‌های کم‌هزینه طبیعی

ترجمه شده با


پر ارجاع‌ترین مقالات مرتبط:

 • مقاله General Chemical Engineering
 • ترجمه مقاله General Chemical Engineering
 • مقاله مهندسی شیمی عمومی
 • ترجمه مقاله مهندسی شیمی عمومی
 • مقاله General Chemistry
 • ترجمه مقاله General Chemistry
 • مقاله شیمی عمومی
 • ترجمه مقاله شیمی عمومی
 • مقاله Materials Chemistry
 • ترجمه مقاله Materials Chemistry
 • مقاله شیمی مواد
 • ترجمه مقاله شیمی مواد
سفارش ترجمه مقاله و کتاب - شروع کنید

با استفاده از افزونه دانلود فایرفاکس چکیده مقالات به صورت خودکار تشخیص داده شده و دکمه دانلود فری‌پیپر در صفحه چکیده نمایش داده می شود.