view in publisher's site

The Effects of Stress on Physical Activity and Exercise

اثرات استرس بر فعالیت فیزیکی و ورزش:

ترجمه شده با


پر ارجاع‌ترین مقالات مرتبط:

  • مقاله Orthopedics and Sports Medicine
  • ترجمه مقاله Orthopedics and Sports Medicine
  • مقاله ارتوپدی و پزشکی ورزشی
  • ترجمه مقاله ارتوپدی و پزشکی ورزشی
  • مقاله Physical Therapy, Sports Therapy and Rehabilitation
  • ترجمه مقاله Physical Therapy, Sports Therapy and Rehabilitation
  • مقاله درمان فیزیکی، درمان ورزشی و توان‌بخشی
  • ترجمه مقاله درمان فیزیکی، درمان ورزشی و توان‌بخشی
سفارش ترجمه مقاله و کتاب - شروع کنید

با استفاده از افزونه دانلود فایرفاکس چکیده مقالات به صورت خودکار تشخیص داده شده و دکمه دانلود فری‌پیپر در صفحه چکیده نمایش داده می شود.