view in publisher's site

Surface phenomena in solids during deformation and fracture processes

پدیده‌های سطحی در جامدات در طول فرایندهای تغییر شکل و شکستگی

ترجمه شده با

سفارش ترجمه مقاله و کتاب - شروع کنید

با استفاده از افزونه دانلود فایرفاکس چکیده مقالات به صورت خودکار تشخیص داده شده و دکمه دانلود فری‌پیپر در صفحه چکیده نمایش داده می شود.