view in publisher's site

Recycling of Construction and Demolition Wastes Into Renewable Construction Materials. Reference Module in Materials Science and Materials Engineering

بازیافت عملیات ساخت‌وساز و تخریب در مواد ساخت‌وساز تجدید پذیر. پیمانه مرجع در مهندسی مواد و مواد

ترجمه شده با

Download PDF سفارش ترجمه این مقاله این مقاله را خودتان با کمک ترجمه کنید
سفارش ترجمه مقاله و کتاب - شروع کنید

95/12/18 - با استفاده از افزونه دانلود فایرفاکس و کروم٬ چکیده مقالات به صورت خودکار تشخیص داده شده و دکمه دانلود فری‌پیپر در صفحه چکیده نمایش داده می شود.