view in publisher's site

Pavement Patch Defects Detection and Classification Using Smartphones, Vibration Signals and Video Images

Detection Pavement Defects و طبقه‌بندی با استفاده از Smartphones، سیگنال‌های ارتعاشی و تصاویر ویدیویی

ترجمه شده با

Download PDF سفارش ترجمه این مقاله این مقاله را خودتان با کمک ترجمه کنید
سفارش ترجمه مقاله و کتاب - شروع کنید

95/12/18 - با استفاده از افزونه دانلود فایرفاکس و کروم٬ چکیده مقالات به صورت خودکار تشخیص داده شده و دکمه دانلود فری‌پیپر در صفحه چکیده نمایش داده می شود.