view in publisher's site

Fractionation and characterisation of dissolved organic matter from composting green wastes

شناسایی و مشخص نمودن مواد آلی محلول از کمپوست زباله سبز. Bioresource تکنولوژی ۸۳ (۳)، ۱۸۱ - ۱۸۷

ترجمه شده با

سفارش ترجمه مقاله و کتاب - شروع کنید

با استفاده از افزونه دانلود فایرفاکس چکیده مقالات به صورت خودکار تشخیص داده شده و دکمه دانلود فری‌پیپر در صفحه چکیده نمایش داده می شود.