view in publisher's site

Separation of arsenic and antimony from dust with high content of arsenic by a selective sulfidation roasting process using sulfur

جداسازی آرسنیک و آنتیموان از گرد و غبار با مقدار زیاد آرسنیک به وسیله فرآیند کباب کردن سولفیدی با استفاده از گوگرد

ترجمه شده با

Download PDF سفارش ترجمه این مقاله این مقاله را خودتان با کمک ترجمه کنید
سفارش ترجمه مقاله و کتاب - شروع کنید

95/12/18 - با استفاده از افزونه دانلود فایرفاکس و کروم٬ چکیده مقالات به صورت خودکار تشخیص داده شده و دکمه دانلود فری‌پیپر در صفحه چکیده نمایش داده می شود.