view in publisher's site

Optimizing ventilation: Theoretical study on increasing rates in offices to maximize occupant productivity with constrained additional energy use

تهویه مطبوع: مطالعه نظری بر روی افزایش نرخ‌ها در ادارات برای به حداکثر رساندن بهره‌وری ساکنان با استفاده از انرژی اضافی محدود

ترجمه شده با

Download PDF سفارش ترجمه این مقاله این مقاله را خودتان با کمک ترجمه کنید
سفارش ترجمه مقاله و کتاب - شروع کنید

95/12/18 - با استفاده از افزونه دانلود فایرفاکس و کروم٬ چکیده مقالات به صورت خودکار تشخیص داده شده و دکمه دانلود فری‌پیپر در صفحه چکیده نمایش داده می شود.