view in publisher's site

How preparation and preservation procedures affect the properties of amniotic membrane? How safe are the procedures?

چگونه آماده‌سازی و نگهداری بر خواص پرده آمنیون تاثیر می‌گذارد؟

ترجمه شده با


پر ارجاع‌ترین مقالات مرتبط:

 • مقاله General Medicine
 • ترجمه مقاله General Medicine
 • مقاله طب عمومی
 • ترجمه مقاله طب عمومی
 • مقاله Emergency Medicine
 • ترجمه مقاله Emergency Medicine
 • مقاله طب اورژانس
 • ترجمه مقاله طب اورژانس
 • مقاله Surgery
 • ترجمه مقاله Surgery
 • مقاله جراحی
 • ترجمه مقاله جراحی
 • مقاله Critical Care and Intensive Care Medicine
 • ترجمه مقاله Critical Care and Intensive Care Medicine
 • مقاله مراقبت‌های ویژه و مراقبت‌های درمانی متمرکز
 • ترجمه مقاله مراقبت‌های ویژه و مراقبت‌های درمانی متمرکز
سفارش ترجمه مقاله و کتاب - شروع کنید

با استفاده از افزونه دانلود فایرفاکس چکیده مقالات به صورت خودکار تشخیص داده شده و دکمه دانلود فری‌پیپر در صفحه چکیده نمایش داده می شود.