view in publisher's site

Gender has no impact on mortality and level of hospital stay in self-inflicted burns

جنسیت هیچ تاثیری بر میزان مرگ و میر و میزان ماندن بیمارستان در سوختگی‌های ناشی از خود ندارد.

ترجمه شده با


پر ارجاع‌ترین مقالات مرتبط:

 • مقاله General Medicine
 • ترجمه مقاله General Medicine
 • مقاله طب عمومی
 • ترجمه مقاله طب عمومی
 • مقاله Emergency Medicine
 • ترجمه مقاله Emergency Medicine
 • مقاله طب اورژانس
 • ترجمه مقاله طب اورژانس
 • مقاله Surgery
 • ترجمه مقاله Surgery
 • مقاله جراحی
 • ترجمه مقاله جراحی
 • مقاله Critical Care and Intensive Care Medicine
 • ترجمه مقاله Critical Care and Intensive Care Medicine
 • مقاله مراقبت‌های ویژه و مراقبت‌های درمانی متمرکز
 • ترجمه مقاله مراقبت‌های ویژه و مراقبت‌های درمانی متمرکز
سفارش ترجمه مقاله و کتاب - شروع کنید

با استفاده از افزونه دانلود فایرفاکس چکیده مقالات به صورت خودکار تشخیص داده شده و دکمه دانلود فری‌پیپر در صفحه چکیده نمایش داده می شود.