view in publisher's site

EDTA-assisted Pb phytoextraction

EDTA - به کمک باروری Pb (EDTA)کمک کرد. Chemosphere، ۷۴ (۱۰)، ۱۲۷۹ - ۱۲۹۱

ترجمه شده با


پر ارجاع‌ترین مقالات مرتبط:

 • مقاله General Medicine
 • ترجمه مقاله General Medicine
 • مقاله طب عمومی
 • ترجمه مقاله طب عمومی
 • مقاله Environmental Chemistry
 • ترجمه مقاله Environmental Chemistry
 • مقاله شیمی محیط‌‌ زیست
 • ترجمه مقاله شیمی محیط‌‌ زیست
 • مقاله General Chemistry
 • ترجمه مقاله General Chemistry
 • مقاله شیمی عمومی
 • ترجمه مقاله شیمی عمومی
سفارش ترجمه مقاله و کتاب - شروع کنید

95/12/18 - با استفاده از افزونه دانلود فایرفاکس و کروم٬ چکیده مقالات به صورت خودکار تشخیص داده شده و دکمه دانلود فری‌پیپر در صفحه چکیده نمایش داده می شود.