view in publisher's site

Erratum to ‘Rigorous simulation and techno-economic analysis of a bio-jet-fuel intermediate production process with various integration strategies’ [Chem. Eng. Res. Des. 159 (2020) 47–65]

Erratum به منظور "شبیه‌سازی دقیق و تجزیه و تحلیل فنی - اقتصادی یک فرآیند تولید واسطه سوخت بیوجت با استراتژی‌های ادغام مختلف" [ Chem. مهندس منبع. Des. ۱۵۹ (۲۰۲۰)۴۷ - ۶۵ ]

ترجمه شده با


پر ارجاع‌ترین مقالات مرتبط:

  • مقاله General Chemical Engineering
  • ترجمه مقاله General Chemical Engineering
  • مقاله مهندسی شیمی عمومی
  • ترجمه مقاله مهندسی شیمی عمومی
  • مقاله General Chemistry
  • ترجمه مقاله General Chemistry
  • مقاله شیمی عمومی
  • ترجمه مقاله شیمی عمومی
سفارش ترجمه مقاله و کتاب - شروع کنید

با استفاده از افزونه دانلود فایرفاکس چکیده مقالات به صورت خودکار تشخیص داده شده و دکمه دانلود فری‌پیپر در صفحه چکیده نمایش داده می شود.