view in publisher's site

Zeolite-filled PMMA composite membranes: influence of surfactant addition on gas separation properties

پودر کامپوزیت PMMA پر شده: تاثیر surfactant بر خواص جداسازی گاز

ترجمه شده با


پر ارجاع‌ترین مقالات مرتبط:

 • مقاله Water Science and Technology
 • ترجمه مقاله Water Science and Technology
 • مقاله علوم و فن‌آوری آب
 • ترجمه مقاله علوم و فن‌آوری آب
 • مقاله General Chemical Engineering
 • ترجمه مقاله General Chemical Engineering
 • مقاله مهندسی شیمی عمومی
 • ترجمه مقاله مهندسی شیمی عمومی
 • مقاله General Chemistry
 • ترجمه مقاله General Chemistry
 • مقاله شیمی عمومی
 • ترجمه مقاله شیمی عمومی
 • مقاله General Materials Science
 • ترجمه مقاله General Materials Science
 • مقاله علوم مواد عمومی
 • ترجمه مقاله علوم مواد عمومی
 • مقاله Mechanical Engineering
 • ترجمه مقاله Mechanical Engineering
 • مقاله مهندسی مکانیک
 • ترجمه مقاله مهندسی مکانیک
سفارش ترجمه مقاله و کتاب - شروع کنید

95/12/18 - با استفاده از افزونه دانلود فایرفاکس و کروم٬ چکیده مقالات به صورت خودکار تشخیص داده شده و دکمه دانلود فری‌پیپر در صفحه چکیده نمایش داده می شود.