view in publisher's site

Analysis of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in air using passive sampling calibrated with active measurements

تجزیه و تحلیل هیدروکربن‌های آروماتیک چند هسته‌ای (PAH ها)در هوا با استفاده از نمونه‌گیری غیر منفعل با اندازه‌گیری‌های فعال تنظیم شد

ترجمه شده با

سفارش ترجمه مقاله و کتاب - شروع کنید

95/12/18 - با استفاده از افزونه دانلود فایرفاکس و کروم٬ چکیده مقالات به صورت خودکار تشخیص داده شده و دکمه دانلود فری‌پیپر در صفحه چکیده نمایش داده می شود.