view in publisher's site

Frequency and severity of hypoglycemia in children with beta-blocker–treated long QT syndrome

فراوانی و شدت هیپوگلیسمی در کودکان مبتلا به سندرم QT با مسدود کننده بتا تحت درمان با مسدود کننده بتا

ترجمه شده با

Download PDF سفارش ترجمه این مقاله این مقاله را خودتان با کمک ترجمه کنید
سفارش ترجمه مقاله و کتاب - شروع کنید

95/12/18 - با استفاده از افزونه دانلود فایرفاکس و کروم٬ چکیده مقالات به صورت خودکار تشخیص داده شده و دکمه دانلود فری‌پیپر در صفحه چکیده نمایش داده می شود.