view in publisher's site

Retraction notice to Effect of thermal radiation on temperature differential in micro-channels filled with parallel porous media [Int. J. Thermal Sci. 99 (January 2016) 228–237]

توجه به اثر تابش حرارتی بر اختلاف دما در میکرو کانال‌های پر شده با محیط متخلخل موازی [ Int. جی. Sci حرارتی. ۹۹ (ژانویه ۲۰۱۶)۲۲۸ - ۲۳۷ ]

ترجمه شده با


پر ارجاع‌ترین مقالات مرتبط:

  • مقاله General Engineering
  • ترجمه مقاله General Engineering
  • مقاله مهندسی عمومی
  • ترجمه مقاله مهندسی عمومی
  • مقاله Condensed Matter Physics
  • ترجمه مقاله Condensed Matter Physics
  • مقاله فیزیک ماده چگال
  • ترجمه مقاله فیزیک ماده چگال
سفارش ترجمه مقاله و کتاب - شروع کنید

با استفاده از افزونه دانلود فایرفاکس چکیده مقالات به صورت خودکار تشخیص داده شده و دکمه دانلود فری‌پیپر در صفحه چکیده نمایش داده می شود.