view in publisher's site

A formal model concerning policy strategies to build public acceptance of potable water reuse

یک مدل رسمی در مورد استراتژی‌های سیاست گذاری برای ایجاد پذیرش عمومی استفاده مجدد از آب آشامیدنی

ترجمه شده با

Download PDF سفارش ترجمه این مقاله این مقاله را خودتان با کمک ترجمه کنید
سفارش ترجمه مقاله و کتاب - شروع کنید

95/12/18 - با استفاده از افزونه دانلود فایرفاکس و کروم٬ چکیده مقالات به صورت خودکار تشخیص داده شده و دکمه دانلود فری‌پیپر در صفحه چکیده نمایش داده می شود.