view in publisher's site

Protective effect of L-cysteine on biomarkers and peripheral nervous system in streptozotocin-induced diabetic rats

اثر حفاظتی سیستئین بر نشانگرهای زیستی و سیستم عصبی محیطی در موش‌های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

ترجمه شده با

Download PDF سفارش ترجمه این مقاله این مقاله را خودتان با کمک ترجمه کنید
سفارش ترجمه مقاله و کتاب - شروع کنید

95/12/18 - با استفاده از افزونه دانلود فایرفاکس و کروم٬ چکیده مقالات به صورت خودکار تشخیص داده شده و دکمه دانلود فری‌پیپر در صفحه چکیده نمایش داده می شود.