view in publisher's site

Corrigendum to “The relationship between fibrogenic TGFβ1 signaling in the joint and cartilage degradation in post-injury osteoarthritis” [Osteoarthritis and Cartilage 19 (2011) 1081–1090]

Corrigendum به "رابطه بین سیگنال دهی فیبروژنیک TGF β ۱ در تخریب مفصل و غضروف در استئوآرتریت پس از جراحت" [ Osteoararate and Cartilage ۱۹ (۲۰۱۱)۱۰۸۱ - ۱۰۹۰ ]

ترجمه شده با


پر ارجاع‌ترین مقالات مرتبط:

 • مقاله Biomedical Engineering
 • ترجمه مقاله Biomedical Engineering
 • مقاله مهندسی پزشکی
 • ترجمه مقاله مهندسی پزشکی
 • مقاله Orthopedics and Sports Medicine
 • ترجمه مقاله Orthopedics and Sports Medicine
 • مقاله ارتوپدی و پزشکی ورزشی
 • ترجمه مقاله ارتوپدی و پزشکی ورزشی
 • مقاله Rheumatology
 • ترجمه مقاله Rheumatology
 • مقاله روماتولوژی
 • ترجمه مقاله روماتولوژی
سفارش ترجمه مقاله و کتاب - شروع کنید

با استفاده از افزونه دانلود فایرفاکس چکیده مقالات به صورت خودکار تشخیص داده شده و دکمه دانلود فری‌پیپر در صفحه چکیده نمایش داده می شود.