view in publisher's site

Personality and attempted suicide. Analysis of anger, aggression and impulsivity

شخصیت و تلاش برای خودکشی. تحلیل خشم، پرخاشگری و تکانشگری

ترجمه شده با

سفارش ترجمه مقاله و کتاب - شروع کنید

با استفاده از افزونه دانلود فایرفاکس چکیده مقالات به صورت خودکار تشخیص داده شده و دکمه دانلود فری‌پیپر در صفحه چکیده نمایش داده می شود.