view in publisher's site

Corrigendum to “Urban flood simulation and prioritization of critical urban sub-catchments using SWMM model and PROMETHEE II approach” [physics and chemistry of the earth, part A/B/C. 105 (2018) 3–11]

corrigendum به "شبیه‌سازی سیلاب شهری و اولویت‌بندی پروژه‌های حیاتی شهری با استفاده از مدل SWMM و رویکرد promethee II" [ فیزیک و شیمی زمین، قسمت A / B / C. ۱۰۵ (۲۰۱۸)۳ - ۱۱ [

ترجمه شده با


پر ارجاع‌ترین مقالات مرتبط:

  • مقاله Geophysics
  • ترجمه مقاله Geophysics
  • مقاله ژئوفیزیک
  • ترجمه مقاله ژئوفیزیک
  • مقاله Geochemistry and Petrology
  • ترجمه مقاله Geochemistry and Petrology
  • مقاله شیمی خاک و سنگ‌شناسی
  • ترجمه مقاله شیمی خاک و سنگ‌شناسی
سفارش ترجمه مقاله و کتاب - شروع کنید

با استفاده از افزونه دانلود فایرفاکس چکیده مقالات به صورت خودکار تشخیص داده شده و دکمه دانلود فری‌پیپر در صفحه چکیده نمایش داده می شود.