view in publisher's site

Nonlinear optics of liquid crystalline materials

نوری غیر خطی از مواد بلوری مایع. گزارش‌های فیزیک، ۴۷۱ (۵ - ۶)، ۲۲۱ - ۲۶۷

ترجمه شده با

سفارش ترجمه مقاله و کتاب - شروع کنید

با استفاده از افزونه دانلود فایرفاکس چکیده مقالات به صورت خودکار تشخیص داده شده و دکمه دانلود فری‌پیپر در صفحه چکیده نمایش داده می شود.