view in publisher's site

Exploiting affinities between topic modeling and the sociological perspective on culture: Application to newspaper coverage of U.S. government arts funding

بهره‌برداری از وابستگی‌های بین مدل‌سازی موضوعی و دیدگاه جامعه‌شناسی بر فرهنگ: کاربرد در پوشش روزنامه از منابع مالی دولت آمریکا

ترجمه شده با


پر ارجاع‌ترین مقالات مرتبط:

 • مقاله Language and Linguistics
 • ترجمه مقاله Language and Linguistics
 • مقاله زبان و زبان‌شناسی
 • ترجمه مقاله زبان و زبان‌شناسی
 • مقاله Communication
 • ترجمه مقاله Communication
 • مقاله ارتباطات
 • ترجمه مقاله ارتباطات
 • مقاله Literature and Literary Theory
 • ترجمه مقاله Literature and Literary Theory
 • مقاله ادبیات و تئوری ادبی
 • ترجمه مقاله ادبیات و تئوری ادبی
 • مقاله Linguistics and Language
 • ترجمه مقاله Linguistics and Language
 • مقاله زبان‌شناسی و زبان
 • ترجمه مقاله زبان‌شناسی و زبان
سفارش ترجمه مقاله و کتاب - شروع کنید

95/12/18 - با استفاده از افزونه دانلود فایرفاکس و کروم٬ چکیده مقالات به صورت خودکار تشخیص داده شده و دکمه دانلود فری‌پیپر در صفحه چکیده نمایش داده می شود.