view in publisher's site

The meaning of digital platforms: Open and closed television infrastructure

معنای بس‌ترهای دیجیتالی: زیرساخت باز و بسته تلویزیون. Poetics ۵۵، ۷۶ - ۸۹

ترجمه شده با

سفارش ترجمه مقاله و کتاب - شروع کنید

95/12/18 - با استفاده از افزونه دانلود فایرفاکس و کروم٬ چکیده مقالات به صورت خودکار تشخیص داده شده و دکمه دانلود فری‌پیپر در صفحه چکیده نمایش داده می شود.