view in publisher's site

Erratum to “Supporting the design of railway systems by means of a Sobol variance-based sensitivity analysis” [Transp. Res. – Part C 34 (2013) 38–54]

Erratum به منظور "حمایت از طراحی سیستم‌های راه‌آهن با استفاده از تحلیل حساسیت مبتنی بر واریانس Sool" [ Transp. Res. - قسمت C ۳۴ (۲۰۱۳)۳۸ - ۵۴ ]

ترجمه شده با


پر ارجاع‌ترین مقالات مرتبط:

 • مقاله Computer Science Applications
 • ترجمه مقاله Computer Science Applications
 • مقاله کاربردهای علوم کامپیوتر
 • ترجمه مقاله کاربردهای علوم کامپیوتر
 • مقاله Transportation
 • ترجمه مقاله Transportation
 • مقاله حمل و نقل
 • ترجمه مقاله حمل و نقل
 • مقاله Automotive Engineering
 • ترجمه مقاله Automotive Engineering
 • مقاله مهندسی خودرو
 • ترجمه مقاله مهندسی خودرو
سفارش ترجمه مقاله و کتاب - شروع کنید

با استفاده از افزونه دانلود فایرفاکس چکیده مقالات به صورت خودکار تشخیص داده شده و دکمه دانلود فری‌پیپر در صفحه چکیده نمایش داده می شود.