view in publisher's site

IRAP and REMAP for retrotransposon-based genotyping and fingerprinting

IRAP و remap برای تعیین ژنوتیپ و انگشت‌نگاری retrotransposon

ترجمه شده با


پر ارجاع‌ترین مقالات مرتبط:

  • مقاله General Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
  • ترجمه مقاله General Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
  • مقاله بیوشیمی، ژنتیک و زیست‌شناسی مولکولی عمومی
  • ترجمه مقاله بیوشیمی، ژنتیک و زیست‌شناسی مولکولی عمومی
سفارش ترجمه مقاله و کتاب - شروع کنید

با استفاده از افزونه دانلود فایرفاکس چکیده مقالات به صورت خودکار تشخیص داده شده و دکمه دانلود فری‌پیپر در صفحه چکیده نمایش داده می شود.