view in publisher's site

From NASH to HCC: current concepts and future challenges

از NASH تا HCC: مفاهیم فعلی و چالش‌های آینده

ترجمه شده با


پر ارجاع‌ترین مقالات مرتبط:

  • مقاله Hepatology
  • ترجمه مقاله Hepatology
  • مقاله کبدشناسی
  • ترجمه مقاله کبدشناسی
  • مقاله Gastroenterology
  • ترجمه مقاله Gastroenterology
  • مقاله گوارش
  • ترجمه مقاله گوارش
سفارش ترجمه مقاله و کتاب - شروع کنید

با استفاده از افزونه دانلود فایرفاکس چکیده مقالات به صورت خودکار تشخیص داده شده و دکمه دانلود فری‌پیپر در صفحه چکیده نمایش داده می شود.