view in publisher's site

Aqueous-phase reforming of glycerol using Ni–Cu catalysts prepared from hydrotalcite-like precursors

اصلاح فازی گلیسرول با استفاده از کاتالیست های Ni - Cu که از پری کورسورهای hydrotalcite تهیه‌شده، تهیه شد.

ترجمه شده با

سفارش ترجمه مقاله و کتاب - شروع کنید

95/12/18 - با استفاده از افزونه دانلود فایرفاکس و کروم٬ چکیده مقالات به صورت خودکار تشخیص داده شده و دکمه دانلود فری‌پیپر در صفحه چکیده نمایش داده می شود.