view in publisher's site

Lignocellulosic biomass: a sustainable platform for the production of bio-based chemicals and polymers

زیست توده: یک پلت فرم پایدار برای تولید مواد شیمیایی و پلیمرهای مبتنی بر زیستی

ترجمه شده با

Download PDF سفارش ترجمه این مقاله این مقاله را خودتان با کمک ترجمه کنید
سفارش ترجمه مقاله و کتاب - شروع کنید

95/12/18 - با استفاده از افزونه دانلود فایرفاکس و کروم٬ چکیده مقالات به صورت خودکار تشخیص داده شده و دکمه دانلود فری‌پیپر در صفحه چکیده نمایش داده می شود.