view in publisher's site

Transition metal-catalyzed C–H bond functionalizations by the use of diverse directing groups

In this review, a summary of transition metal-catalyzed C–H activation by utilizing the functionalities as directing groups is presented.

انتقال پیوند C - H در پیوند C - H با استفاده از گروه‌های جهت گیری مختلف پیوند خورد.

< p > در این بررسی خلاصه‌ای از فعال‌سازی کاتالیز شده توسط فلز - H با استفاده از کارکردها بعنوان گروه‌های هدایت ارایه شده‌است. < / p >
ترجمه شده با

سفارش ترجمه مقاله و کتاب - شروع کنید

95/12/18 - با استفاده از افزونه دانلود فایرفاکس و کروم٬ چکیده مقالات به صورت خودکار تشخیص داده شده و دکمه دانلود فری‌پیپر در صفحه چکیده نمایش داده می شود.